Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Kreatívny svet

  V kreatívnom svete okrem ručných prác sa prijímatelia sociálnej služby učia rôzne výtvarné techniky. Prostredníctvom kreslenia sa uvoľňujú negatívne javy v správaní, tvorivá činnosť pôsobí na fyzické i duševné danosti človeka.

  Kreatívny svet

  2008 © created by webarranger.com