Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Kultúrne činnosti

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb plánuje a organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia (Fašiangy, Majáles, Katarínska zábava). K najkrajším zážitkom našich klientov patria vystúpenia folklórnych súborov a detí zo základných a materských škôl. V spolupráci s Mestským úradom Banská Bystrica sa pravidelne usporadúva posedenie s našimi jubilantmi a ich rodinnými príslušníkmi.

  V letnom období sa všetci stretávame pri kotlíkovom guľáši a na športovom dni.

  Podľa záujmu klientov sú organizované poldňové výlety do múzeí, galérií, divadla a na príležitostné akcie organizované v Banskej Bystrici a blízkom okolí (Radvanský jarmok, Veľkonočné trhy, Vianočné trhy, Trhy remesiel).

  Kultúrne podujatie

  2008 © created by webarranger.com