Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Pamäťové cvičenia

  Tréning pamäti je vzdelávací program zameraný na aktivizáciu rozumových schopností. Našim cieľom je, aby prijímatelia sociálnej služby udržiavali svoju pamäť aj vo vyššom veku, dosahovali zdravé sebavedomie a dostatočný stupeň nezávislosti.

  Pamäťové cvičenia  2008 © created by webarranger.com