Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Športovo-pohybové cvičenia

  V rámci športových aktivít sa sústreďujeme najmä na nenáročné cviky, ktoré pomáhajú zlepšovať koordináciu pohybu, aktivizujú svalstvo a celkovú pružnosť tela. V areáli zariadenia nechýba pre aktívnych športovcov pingpongový stôl, basketbalový kôš a rehabilitačné ihrisko s viacerými cvičiacimi strojmi pre seniorov aj občanov so zdravotným znevýhodnením.

  Pohybové aktivity  2008 © created by webarranger.com