Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Záujmové a rekreačné činnosti

  Samozrejmosťou sú dennodenné prechádzky v blízkom okolí a posedenie v príjemnom prostredí záhrady. V letnom období sú zvlášť pre mobilných a imobilných klientov (rešpektuje sa aktuálny zdravotný stav) pravidelne realizované výlety na území Slovenskej republiky.

  Klienti majú možnosť vypožičať si rôznu beletristickú a časopiseckú literatúru, spoločenské hry alebo si pozrieť film z dostupnej videotéky.

  Rekreačná činnosť
  2008 © created by webarranger.com