Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  DOBROVOĽNÍCI POZOR

  Ak si človek s dobrým srdcom, ktorý chce pomáhať iným a zároveň chceš zažiť niečo nové a pekné, príď medzi nás ako dobrovoľník/dobrovoľníčka.

  Dobrovoľníctvo:

  • je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí;

  • je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity;

  • má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie;

  • zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu;

  • poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta;

  • prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií.

  Na základe poskytovaných služieb potrebuje DD a DSS Senium dobrovoľníkov hlavne na tieto činnosti:

  1. pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrebách klientov (dohľad, rozhovory, spoločenské hry, čítanie, prechádzky, tvorivé dielničky, športové aktivity, pomoc pri stravovaní a obliekaní). Profil dobrovoľníka na tieto činnosti – študent alebo absolvent školy s humánnym zameraním, hlavne v odbore sociálna práca, pedagogika, ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, psychicky schopný zvládať stres a problémové situácie, komunikatívny, humánny, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu. Ďalšie požiadavky na dobrovoľníka: min. 1 hodina aktivity

  2. pomoc pri záhradníckych prácach v areáli organizácie (hrabanie, čistenie záhrady, výsadba kvetov, úprava skalničiek, zber odpadu, zametanie, natieranie lavičiek a podobne). Profil dobrovoľníka na tieto činnosti: vyžaduje sa zručnosť a vzťah k danej práci, antidiskriminácia akéhokoľvek druhu, požiadavky na vek a vzdelanie nie sú. Ďalšie požiadavky na dobrovoľníka: min. 1 hodina aktivity

  3. pomoc pri sociálnej rehabilitácii a fyzioterapii (ide o doprevádzanie klienta na rehabilitáciu z izby do spoločenskej miestnosti, dohľad počas prípravných a záverečných fáz terapie, drobná pomoc terapeutičke, napríklad príprava pomôcok na terapiu a podobne). Profil dobrovoľníka na tieto činnosti – vek nie je podmienkou, študent alebo absolvent školy s humánnym a zdravotným zameraním, hlavne v odbore sociálna práca, pedagogika, ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, fyzioterapia, psychicky schopný zvládať stres a problémové situácie, komunikatívny, humánny, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu. Ďalšie požiadavky na dobrovoľníka: min. 1 hodina aktivity

  4. expertný dobrovoľník– v prípade samostatnej dobrovoľníckej aktivite (terapie rôznych druhov a typov). Profil dobrovoľníka na tieto činnosti – vek min. 25 rokov, absolvent školy s humánnym a zdravotným zameraním, hlavne v odbore sociálna práca, pedagogika, ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, fyzioterapia, psychicky schopný zvládať stres a problémové situácie, komunikatívny, humánny, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu. Svoju odbornosť preukazuje dokladom o vzdelaní, ostatné schopnosti a zručnosti pri osobnom pohovore

  Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás e-mailom na: riaditel@ddsenium.sk alebo telefonicky na 0918484873 – Janka Dupáková (koordinátorka dobrovoľníkov).

  Radi Vás spoznáme a tešíme sa na Vás !

  Dobrovoľníctvo


  2008 © created by webarranger.com