Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • História

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici bol otvorený 2. mája 1962. V čase otvorenia domov dôchodcov tvoril komplex štyroch jednoposchodových budov vzájomne spojených chodbami. V pavilónoch A, C bolo obyvatelia umiestnení v izbách po dvoch a v pavilóne D po troch. V pavilóne B bola administratíva, ambulancia, rehabilitácia, knižnica a čitáreň, prevádzkové zariadenia. V roku 1989 bola v domove realizovaná druhá generálna oprava, montovanie kotolne a kuchyne.

  V tom roku došlo v priestoroch vrátnice k nainštalovaniu rozhlasovej ústredne.

  V auguste 1989 sa v záhrade pri pavilóne D započal s úpravou terénu pod novostavbu sociálnej a hospodárskej budovy. Stavba bola dokončená v roku 1993. Od roku 1996 sa domov dôchodcov stal samostatným právnym subjektom. Od roku 2005 do súčasnosti sa priebežne realizujú menšie rekonštrukčné práce a stavebné úprava budovy a jej zariadenia.
  2008 © created by webarranger.com