Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Napísali nám

  5. septembra 2017

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému personálu DSS-D2 za starostlivosť o manžela a otca Jána Caracha, ktorý podľahol následkom ťažkej choroby dňa 31.8.2017. ĎAKUJEME za ľudský prístup, príkladnú starostlivosť a lásku, s akou ste sa o neho starali v ťažkých chvíľach a neľahkých podmienkach. ĎAKUJEME za prejavenú empatiu a ochotu pri komunikácii s rodinou. PRAJEME VÁM VEĽA SÍL, ZDRAVIA, ODHODLANIA A BOŽIEHO POŽEHNANIA.

  S ÚCTOU MANŽELKA, DETI, SESTRA A OSTATNÁ RODINA.

  19. marca 2017

  Vážená pani riaditeľka J.Dupáková, zdravotnícky a ostatný personál. Touto cestou Vám chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za opateru, vzornú starostlivosť a trpezlivosť o našu mamičku pani Júliu Ďurkovú, ktorá vo Vašom Domove dôchodcov strávila posledných 17 mesiacov svojho života na odd. A. Naša mamička bola ležiaca a tým pádom bola odkázaná len na Vašu pomoc, pri každej našej návšteve bola vždy čistučká, opatrená a vďaka Vašej odbornej starostlivosti nemala žiadne preležaniny. Veľa krát Vám sestričkám pripravila nemilé prekvapenie a hoci to nebolo nič príjemné, vždy ste sa k nej správali milo. A aj keď sa pacienti z odd.A z dôvodu rekonštrukcie museli presťahovať na iné oddelenia , kde boli skromnejšie podmienky, vašich pacientov sa to nedotklo , zdravotný personál svoju prácu vykonával vždy profesionálne a s úsmevom na tvári. Naše poďakovanie za obetavú prácu patrí hlavnej setre Katke Turzovej, starostlivej a obetavej opatrovateľke Ivetke Majerovej, ktorá bola pri našej mamičke v posledných minútach jej života a milým opatrovateľkám Anke Kráľovej, Anke Vengerovej, Máriii Kaliskej, Ingrid Zrakovej, Zuzke Hlinkovej a Janke Matejkovej za ich vzornú starostlivosť. Patrí Vám naša vďaka !!! Zaslúžite si ju !!!

  Dcéry a synovia pani Júlii Ďurkovej

  13.XII.2014

  Vážená pani riaditeľka J. Dupáková, milá hlavná sestra K. Turzová, starostlivá opatrovateľka J. Matejková, príjemné sociálne pracovníčky a dobré opatrovateľky. V hlbokom žiali Vám srdečne ĎAKUJEM za opateru mojej maminky A. Leštákovej, za príkladnú starostlivosť, citlivý prístup a prejavenú pozornosť. Som Vám povďačná za Váš profesionálny a láskavý prístup v jej najťažších chvíľach. Vysoko si vážim Vašu náročnú prácu, ktorá sa odráža v spokojnosti klientov a ich príbuzných. Ďakujem, že ste dopriali maminke, aby mala pocit domova a tolerovali jej veci a zvyky. S obdivom a úctou sa skláňam nad Vašou trpezlivosťou a prejavovanou láskou k ťažko chorej maminke. Vaše zariadenie je príkladne udržiavané, esteticky upravované a vytvorené kľudné prostredie. Poďakovanie patrí aj pani kuchárkam, ktoré pripravovali voňavé a zdravé jedlá zohľadňujúc zdravotný stav. Srdečná vďaka aj pani doktorke, ktorá poskytla maminke potrebnú starostlivosť pri jej pribúdajúcich zdravotných problémoch. Môžem o Vašom DD Sénium hovoriť každému len to najlepšie. Ešte raz Vám zo srdca ĎAKUJEM!. K blížiacim sa sviatkom želám celému kolektívu pohodové prežívanie v kruhu rodín aj v službách. Do nového roku 2015 veľa síl obstáť vo Vašej ušľachtilej práci.

  S veľkou vďakou zostáva Ľudmila Vargová s rodinou.

  V Banskej Bystrici 23. októbra 2014

  Vážená pani riaditeľka, touto cesto Vám chceme vyjadriť poďakovanie za opateru a starostlivosť o našu mamku pani Júliu Olšavskú. Srdečne ďakujeme všetkým staničným sestrám, sestričkám, opatrovateľkám na všetkých troch oddeleniach. Ďakujeme za pomoc aj pani Mgr. Danke Hríbikovej. Veľmi si vážime prácu, ktorú vykonávate. Prajeme vám všetko najlepšie a veľa trpezlivosti pri vykonávaní vašej ťažkej práce.

  S úctou a vďakou dcéra Darina Filipčíková a synovia s rodinami.

  Praha 29.9.2014

  Dobrý den, posíláme Vám pozdrav z Prahy. Rádi bychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaše přijetí. Děkujeme Vám i za vzornou péči o AliciMacurovou a samozřejmě, nejen o ni. Byli jsme velmi mile překvapeni v jakém hezkém a čistém prostředí Alice žije. Asi si to ani neuvědomuje, ale určitě je jí lépe, než kdyby žila sama doma. To už by dnes ani nešlo. Je velmi smutné, že jsme s ní nemohli mluvit, ale její stav je asi už takový stále. Přesto jí věnujete maximální péči. Nebyli jsme ohlášená návštěva předem, takže jste nemohli něco "narychlo" chystat. Právě proto Vám chceme, alespoň tímto zůsobem, poděkovat, je vidět, že se všem plně věnujete a záleží Vám na tom, aby i v takovém stavu žili na úrovni. Patří Vám, a celému Vašemu kolektivu, opravdu velký dík a poklona. Sestřičky jsou také milé a ohleduplné. Služba Vás všech je velmi náročná, přesto zůstáváte v klidu a trpěliví. Chceme vybrat nějaké fotky z naší rodiny, které by Alici třeba na chvilku připomněli doby minulé. Měla velmi ráda manželova tatínka. On pomáhal po válce jejich rodině a později zase jejich rodina tatínkovi. To už ale je jiný příběh. Přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a sílu do dalších dnů.

  S díky Mirko a Irena Špačkovi

  Banská Bystrica 31.8.2014

  Vážená pani riaditeľka, zdravotnícky a ostatný personál.

  Touto cestou sa Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu starostlivosť o našu nebohú mamku Magdalénu Greškovú, ktorá žila u Vás v DDS Senium B.Bystrica na oddelení „A“ necelých 15 mesiacov. Patrí Vám vďaka za vzornú starostlivosť, trpezlivosť a opateru našej mamky, hlavne v posledných 9 mesiacoch, keď už bola odkázaná len na Vašu pomoc. Hoci bola mamka tieto posledné mesiace ležiaca, pri každej našej návšteve bola čistá, opatrená a vďaka Vašej starostlivosti nemala žiadny preležaniny. Vedomie, že je o ňu postarané v čase, keď sme nemohli byť pri nej bolo pre nás to najdôležitejšie. Naše poďakovanie patrí hlavne opatrovateľkám p. Janke Matejkovej a p. Olinke Sujovej, ktoré vždy prichádzali za mamkou s úsmevom na tvári a ktoré mamka mala veľmi rada, taktiež vrchnej sestre p. Kataríne Thurzovej, pod jej vedením je oddelenie „A“ vzorne riadené, p. Mgr. Danke Hríbikovej, ktorá mamku vždy svojim úsmevom potešila a povzbudila. Ešte raz Vám milé sestričky – opatrovateľky chceme v mene našej rodiny poďakovať a popriať zo srdca všetko najlepšie, veľa trpezlivosti pri vykonávaní Vašej ťažkej obetavej práce. Kiežby všetci pacienti DDS Senium a ich rodinní príslušníci boli so starostlivosťou tak spokojní ako naša mamka.

  S úctou a vďakou, dcéra Mária Bučeková a Veronika Badínska s rodinami

  V Banskej Bystrici, dňa 16.01.2014

  Vážená pani riaditeľka, Touto cestou Vám chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za opateru a starostlivosť o našu mamu, pani Máriu Murgašovú, ktorá vo Vašom domove dôchodcov prežila posledný rok svojho života. Po ťažkej mozgovej príhode patrila mama k Vašim najťažším klientom, plne odkázaným na starostlivosť druhých. Pre ňu samotnú, ako aj pre nás – jej najbližších, to bol ťažký rok. Až v takejto situácii si človek plne uvedomí dôležitosť a zmysel Vášho zariadenia a predovšetkým náročnosť a zodpovednosť Vašej práce. Práve preto Vám a celému personálu, ktorý sa o pani Murgašovú v období od októbra 2012 do júna 2013 staral, za všetko úprimne ďakujeme. Vedomie, že je o našu mamu postarané v čase, keď sme nemohli byť pri nej, bolo pre nás to najdôležitejšie. Práve tento silný pocit v nás zotrváva aj s odstupom času. Veľkou mierou k nemu prispel skutočne profesionálny prístup Vašej pracovníčky, pani Paulíny Berkyovej. Hoci naša mama nebola schopná verbálne komunikovať, počas služby pani Berkyovej bola vždy čistá, spolohovaná a spokojná. Keďže sme mamu navštevovali denne, precíznu prácu, ústretovosť a ochotu pani Berkyovej sme veľmi citlivo vnímali a jej obetavosť si vážime dodnes. Týmto Vás, pani riaditeľka, zároveň prosíme o vyjadrenie našej veľkej vďaky pani Berkyovej, ktorá z nášho pohľadu svojou prácou vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu kvality starostlivosti o klientov vo Vašom zariadení. Ešte raz Vám a celému personálu za všetko úprimne ďakujeme, prajeme veľa zdravia a síl do ďalšej práce a najmä veľa spokojných klientov.

  S pozdravom Viera Šmeralová – dcéra, Stanislav Murgaš – syn.

  Doručené dňa 22.07.2013

  Vážení a milí moji priatelia, dátum 21.júl 2013 budem si pamätať do smrti, lebo v tento deň sa konal smútočný akt skutočne poslednej rozlúčky, akt uloženia urny do hrobovej schránky po mojej zosnulej drahej manželke Gizele Valachovej. V tejto súvislosti u mňa stáva sa nehynúcou aj vďačná spomienka na náš s manželkou spoločný domov, DD a DSS Sénium, kde manželka prežila za Vašej neoceniteľnej pomoci po totálnej mozgovej porážke len bezvládne ležiac na posteli ešte plných deväť rokov. Poďakovať sa Vám za to všetko – vyznieva ako fráza. Ale môj úprimný prejav vďaky Vás všetkých aspoň poteší. Preto prijmite, prosím, moju preveľkú vďaku za všetko, čo Váš Domov pre moju manželku, ale aj pre mňa urobil. Osobitnú vďaku vyslovujem personálu geriatricko-psychiatrickému oddeleniu Domova Sénium, kde takmer všetky ošetrovateľky mojej manželky pod vedením odborne zdatných a praxou skúsených vedúcich úsekových sestier preukázali voči nej nesmiernu empatiu a veľký kus svojho humánneho cítenia. Len tak je možné, že moja manželka už dlhú dobu pred smrťou žila v nádeji, ba presvedčení, že je vyslyšaná mne adresovaná jej dávna prosba: „Prosím ťa..., pomôž mi...,ja nechcem zomrieť“. – Ale Prozreteľnosť rozhodla ináč. Za Vašu záslužnú prácu opakujem svoju vďaku a všetkým Vám osobne a tiež Domovu Sénium prajem šťastný a dlhý život.

  So srdečným pozdravom VILIAM VALACH, v.r.

  Doručené dňa 27.03.2013

  Vážený kolektív oddelenia C,chcela by som sa Vám všetkým touto cestou poďakovať, za vzornú starostlivosť, trpezlivosť, ľudský prístup a opateru mojej mamky Emílie Luptákovej. Patrí Vám veľká vďaka a uznanie za Vašu obetavú prácu, ktorá určite by mala byť viac finančne ohodnotená a celkove viac ocenená i zo strany verejnosti. Zaslúžite si to ! Mamka bola na Vašom oddelení viac ako tri roky a musím konštatovať, že stále som ju našla čistú, opatrenú a nakoľko bola nemobilná, v poslednom období ležiaca, nemala žiadne dekubity a to všetko len vďaka Vašej vzornej starostlivosti. Ešte raz Vám milé sestričky – opatrovateľky chcem za všetko poďakovať a popriať Vám všetkým veľa zdravia, lásky, trpezlivosti a len spokojných obyvateľov Vášho odd. C. Vaše láskavé a povzbudzujúce slová mi budú chýbať. S láskou a úctou

  Valéria Čavojová, Banská Bystrica

  Doručené dňa 11. januára 2013

  Poďakovanie. Cítim potrebu a nutnosť poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa podieľali svojou starostlivosťou o moju mamu, Júliu Gondovú, ktorá žila u Vás v Senium B. Bystrica dva roky na oddelení „A“. Vaša práca je fyzicky aj psychicky náročná, zvládate ju s ľahkosťou i napriek tomu, že podmienky ktoré pri práci máte sú alarmujúce. Avšak nikto z Vás to klientom, či rodinným príslušníkom nedá najavo. Váš prístup je profesionálny a obdivuhodný. Moje poďakovanie patrí pani riaditeľke PhDr. Janke Dupákovej, ktorá je pre ústav dobrým, vždy usmiatym „anjelom“, pani Mgr. Danke Hríbikovej, v každej situácii ochotnej pomôcť, sestričke Katke Turzovej, ktorá svojou pevnou, ale spravodlivou rukou na oddelení udržuje poriadok, sociálnym sestrám, ktoré rozličným programom spestrujú čas svojim klientom. Vám všetkým... Ďakujem Vám v mene celej rodiny a prajem Vám zo srdca to najlepšie.

  Schindlerová Hana s rodinou

  Doručené 13. októbra 2011

  Dobry den, v prilohe Vam posielam podakovanie za mojho otca Mariana Pallera. Aj v mojom mene sa Vam chcem podakovat aj ked slovami sa to tazko da opisat. Obdivujem Vasu pracu a viem ze ste velmi laskavi ludia, zelám Vam hlavne vela zdravia a spokojnosti, tak v pracovnom aj sukromnom zivote.

  S pozdravom Mgr. Viera Pallerová

  Srdečná vďaka všetkým zamestnancom Vášho zariadenia, za láskavú a obetavú opateru môjho brata Jozefa Pallera. Posledné dni svojho života mohol prežiť v dôstojnom prostredí, plnom ľudskosti a pochopenia od všetkých pracovníkov.

  S úctou a vďakou, brat Marián Paller s rodinou.

  Doručené 14.12.2010

  Riaditeľstvo DD a DSS Senium ĎAKOVNÝ LIST

  Vážená pani riaditeľka, zdravotnícky a ostatný personál. Chcem sa Vám úprimne poďakovať za starostlivosť o môjho nebohého otca Karola Kucharíka (klienta DD a DSS Senium), ktorý u Vás prežil svojich 5 posledných rokov života. Viem, že môj otec nebol ľahká povaha, no Vy – zdravotné sestry a opatrovateľky (pavilón A1) ste vždy našli pre jeho ubolenú dušu pochopenie, láskavé slovo a keď bolo treba, tak ste ho aj rozosmiali. Posledný polrok bol pre Vás aj otca veľmi náročný, nakoľko sa mu rapídne pohoršil zdravotný stav a bol úplne odkázaný na Vašu 24 hodinovú starostlivosť, ktorá bola na vysoko-profesionálnej úrovni, čoho dôkazom bol aj fakt, že na svoju poslednú návštevu nemocnice, kde aj dokonal, odchádzal bez dekubitov. Som Vám veľmi povďačná za všetko, čo ste pre otca, ale aj pre nás ako rodinu urobili, nakoľko v dnešnej uponáhľanej dobe s dvoma deťmi by som to určite nezvládala a ostatné otcove deti naňho v starobe zabudli. Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, do nového roka 2011 veľa zdravia, šťastia, pohody a hlavne síl, aby ste naďalej vládali vykonávať svoju náročnú prácu.

  S úctou Martina Eibenová (dcéra) s rodinou.


  2008 © created by webarranger.com