Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • 

  Poradovníky

  Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov sa vykonáva v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení a Smernice č. 005/2018/OSSZ.

  Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK:

  Kontaktná osoba pre poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je:

  Stredisko Senium – Mgr. Kanošová Andrea, vedúca sociálno – zdravotného úseku č. tel. 048/470 14 36, 0947925832, e-mail: socialne@ddsenium.sk

  Stredisko Prameň – Mgr. Hadvičáková Jaroslava, vedúca strediska Prameň č. tel. 048/415 36 19, 0905841787; e-mail: domonsoc@ddsenium.sk

  Stredisko Kompa – PhDr. Miklóšiová Lenka, vedúca strediska Kompa č. tel. 048/414 10 02, 0903501008; e-mail: dsskompa@ddsenium.sk

  Poradovník DD a DSS Senium - domov sociálnych služieb

  Poradovník DD a DSS Senium - zariadenie pre seniorov

  Poradovník DD a DSS Senium - špecializované zariadenie

  Poradovník DD a DSS Senium stredisko KOMPA- domov sociálnych služieb/ambulantná forma

  Poradovník DD a DSS Senium stredisko PRAMEŇ- domov sociálnych služieb/ambulantná forma

  Poradovník DD a DSS Senium stredisko PRAMEŇ- domov sociálnych služieb/pobytová týždenná forma
  2008 © created by webarranger.com