Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Prehľad
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne a poradenské služby
 • Ďalšie služby
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Ďalšie služby

  Spoločenské aktivity

  Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa rôznych kultúrnych aktivít pripravovaných zariadením. Aktivity sú prispôsobované počasiu a ročnému obdobiu. Vzhľadom k tomu, že v zimných a jarných mesiacoch väčšinu času prijímatelia sociálnej služby trávia v zariadení, voľné chvíle im spestrujeme v spolupráci s inými inštitúciami rôznymi vystúpeniam detí a mládeže. Konkrétne aktivity a činnosti si môžete pozrieť v galérii.

  Kultúra

  Duchovné služby

  V miestnej kaplnke sa zhromažďujú veriaci pri bohoslužbách a iných obradoch. Kaplnka je otvorená každý pracovný deň, v piatok a v nedeľu sa v nej vykonávajú rímsko-katolícke bohoslužby v spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul.

  Kaplnka

  Iné služby

  Do zariadenia na požiadanie prichádza holička, kaderníčka a pedikérka, zabezpečujeme drobné nákupy prijímateľom sociálnej služby, ktorí si nedokážu zabezpečiť takúto službu sami. Zariadenie podporuje dobrovoľníctvo, v rámci tejto činnosti prichádzajú do zariadenia pomáhať nezištne dobrovoľníci.


  2008 © created by webarranger.com