Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Prehľad
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne a poradenské služby
 • Ďalšie služby
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Stravovanie

  Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava v priestoroch jedálne v pavilóne B. Menej pohyblivým prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva priamo na izbe. Podávaná strava je prispôsobená individuálnemu zdravotnému stavu, poskytujeme stravu racionálnu, diabetickú a dietetickú.

  Obedy poskytujeme aj cudzím stravníkom v hlavnej jedálni, v prípade záujmu bližšie informácie získate v kancelárii vedúceho stravovacej prevádzky.

  Obrázok jedálne Personál kuchyne

  2008 © created by webarranger.com