Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Prehľad
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne a poradenské služby
 • Ďalšie služby
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Zdravotná starostlivosť a rehabilitácia

  O prijímateľov sociálnej služby sa stará kvalifikovaný a odborne spôsobilý personál. Do nášho zariadenia v rámci návštev pravidelne prichádza psychiater, neurológ a všeobecní lekári podľa výberu prijímateľov sociálnej služby. Rehabilitačná starostlivosť pre klientov sa poskytuje priamo v zariadení diplomovanou fyzioterapeutkou.

  Pracovníci zdravotníckeho úseku poskytujú poradenstvo a starostlivosť v zdravotníckych, ošetrovateľských a opatrovateľských oblastiach v závislosti od aktuálneho zdravotného postihnutia – ochorenia (diagnózy). Okrem toho poskytujú každodennú opatrovateľskú starostlivosť.

  Prijímateľ sociálnej služby sa môže v prípade potreby kedykoľvek obrátiť na personál so svojimi požiadavkami. Objednávanie a doprovod na odborné lekárske vyšetrenia mimo zariadenia, ako aj podávanie liekov zabezpečuje sestra alebo zdravotnícky asistent.

  Zdravotný personál

  2008 © created by webarranger.com