Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Olympiáda

  Olympiáda v DD a DSS Senium V prekrásny slnečný deň pripravili sociálne pracovníčky pre obyvateľov Senium olympiádu vo viacerých športových disciplínach. Naši obyvatelia radi pozerali olympiádu v TV, a teraz mali možnosť vyskúšať si svoje športové schopnosti. Zároveň sa rozlúčili s dobrovoľníčkou Jessie z Taiwanu, ktorej už skončil pobyt na Slovensku. Veľká vďaka patrí našim sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami pre víťazov: Mgr. Beňušková – Prvá stavebná sporiteľňa Banská Bystrica a lekáreň Milpharm s.r.o Brezno.
  2008 © created by webarranger.com