Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Predvianočná nálada v DD a DSS Senium

  Ako každý rok, aj tentoraz sme pre našich obyvateľov pripravili bohatú nádielku kultúrnych programov, detských vystúpení, ale aj športu. Nechýbal Mikuláš, sladkosti i kozmetické balíčky pre každého obyvateľa. O všetko sa postarali naši partneri: študenti z UMB pod vedením PaedDr. Palovičovej, PhD. a Komunálna poisťovňa a.s. v spolupráci s riaditeľkou pobočky Ing. Bibovou. Ani Mesto Banská Bystrica nezabudlo na svojich občanov, všetci tohtoroční jubilanti spoločne pri vystúpení folklórneho súboru Prvosienka oslávili svoje krásne životné jubileá. Zo srdca ďakujeme a želáme všetkým krásne sviatky!
  2008 © created by webarranger.com