Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Optimisti v DD a DSS Senium

  Vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange a predkladateľke Betke Brozmanovej Gregorovej sme mohli zorganizovať dobrovoľnícku aktivitu Skrášľujeme si prostredie. Nadácia Orange nás podporila sumou 200 EUR, za ktoré sme nakúpili záhradnícke náradie, kvety a kríčky. Zamestnanci firmy Orange spolu s dobrovoľníčkami z Rumunska ochotne zveľaďovali areál zariadenia, za čo im patrí naša veľká VĎAKA !
  2008 © created by webarranger.com