Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Stropný panel a interaktívny ovládač zvuku a farieb

  Vďaka podpore Nadácie SPP sme mohli zrealizovať projekt pre našu obyvateľku pani Tatianku, ktorá dlhodobo leží v bdelej kóme. Niekto by si povedal, čo ešte taký človek potrebuje, dokáže vnímať, dokáže vyjadriť svoje potreby? Naše zariadenie je zástancom teórie, že áno. Sociálna podpora a prispôsobenie podmienok si síce vyžaduje dlhodobé pozorovanie a poznávanie prejavov klienta, ale na druhej strane umožňuje plnohodnotne prežívať ešte životné chvíle. Pre pani Tatianku sme vďaka projektu, ktorý Nadácia SPP podporila finančne vo výške 1500 EUR, zakúpili špeciálny stropný panel a interaktívny ovládač zvuku a farieb, ktorý aktivizuje zmyslovú stimuláciu. Pani Tatianka, aj keď je jej životný priestor obmedzený iba na lôžko, môže vnímať pohyb, farby, zvuky. Takouto formou ju učíme rozpoznávať čas, kedy je príprava na spánok (zelená a modrá farba, zvuky tlmené) a kedy je príprava na deň (aktivizujeme červenou farbou, tóny veselé a živší hudobný rytmus). Rumunské príslovie hovorí, že chvíľka pomoci je lepšia ako desať dní súcitu. My veríme, že takýchto chvíľok bude stále viac a viac ...
  2008 © created by webarranger.com