Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Koniec pôstu v DD a DSS Senium

  „Spevom sa snažím rozdávať radosť a dobrú náladu“, takto privítal na svojom koncerte našich obyvateľov spevák Karol Rosenberg, ktorý vďaka projektu Potešme inakšie výnimočných bezplatne spríjemnil chvíle prijímateľom sociálnych služieb v DD a DSS Senium. Svojim spevom vrátil našich obyvateľov do čias mladosti, zaspomínali si na známe hity československých legiend, a tak vytvoril veľmi príjemnú až rodinnú atmosféru.
  2008 © created by webarranger.com