Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  A opäť športujeme

  Aj keď je október mesiacom úcty k starším, a prevažne naši obyvatelia tento čas trávia pri kultúrnych a spoločenských posedeniach, nezabudli sme aj na heslo „V zdravom tele zdravý duch“! Opätovne k nám zavítali študenti z telovýchovnej katedry UMB Banská Bystrica a pripravili pre obyvateľov bohatý športový program.
  2008 © created by webarranger.com