Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Vianoce v DD a DSS Senium

  A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho. Takýmito veršami prišli našich obyvateľov potešiť deti zo ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici. Pán Chmelo pripravil veľké prekvapenie, učil našich obyvateľov piecť vianočné oblátky, vôňu vanilky a škorice bolo cítiť po okolí domova. Pani riaditeľka Ing. Bibová z Komunálnej poisťovne priniesla obyvateľom krásne darčeky a spríjemnila vianočné chvíle kultúrnym programom v podaní detského súboru. Pani Janka Aykut sa tiež pripojila k našim „vianočným“ dobrovoľníkom a zabezpečila hudbu v podaní Zacharovcov z Poník. No a 24. decembra sme spolu zasadli k vianočnému stolu a slávili sviatky pokoja a mieru.
  2008 © created by webarranger.com