Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Dobré duše 2013 sú už známe

  Dobrovoľníctvo medzi seniormi je mimoriadne dôležité. V prvom rade ide o pomoc pre tých, ktorí ju dostávajú. Zároveň sa senior aktívne zapája do života a venuje svoju energiu zmysluplnej činnosti. Projekt Dobrá duša sa snaží vyhľadávať takýchto dobrovoľníkov. Pripravuje ho spoločnosť HARTMANN – RICO v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb. Porota nakoniec vyhodnotila z desiatok tipov a odporúčaní troch najlepších jednotlivcov a jedno zariadenie, ktorí získali titul Dobrá duša 2013. Ďalšie tri zariadenia získali čestné uznanie. Medzi nimi bolo aj jediné zariadenie z Banskobystrického samosprávneho kraja – DD a DSS Senium Banská Bystrica. Ocenenie prevzala riaditeľka zariadenia za vytváranie výnimočného prostredia pre dobrovoľnícku pomoc, podporu dobrých projektov pre seniorov a ochotu byť ľudským v každej chvíli.
  2008 © created by webarranger.com