Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Fašiang v DD a DSS Senium

  26. februára sa naši prijímatelia sociálnej služby pri veselej muzike Duo Oravec rozlúčili so zimou a spoločne si v maskách zaspievali: „Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.“
  2008 © created by webarranger.com