Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Olympiáda v DD a DSS Senium

  Vďaka podpore IUVENTY a projektu Komprax sme mohli v spolupráci s dobrovoľníčkou Šarlotkou Winterovou a ZŠ Trieda SNP zorganizovať Olympijský deň seniorov a mládeže. Olympiádu symbolickým hodom loptou otvorila slovenská atlétka v hode kladivom Martina Hrašnová. Potom už vzájomne súťažili naši seniori spolu so žiakmi základnej školy v rôznych športových disciplínach. Krásne dopoludnie sme ukončili ocenením víťazov. Aj keď všetci nemohli byť víťazmi, nikomu to nevadilo, pretože podujatie sa nieslo v duchu hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!
  2008 © created by webarranger.com