Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Vzdelávanie s Hartmannom

  Pre rozšírenie vzdelania našich zamestnancov sme pripravili v spolupráci s firmou Hartmann akadémia odborný seminár pod názvom Inkontinencia a fázové ošetrenie rán. Lektorka Eva Pauerová sa venovala problematike inkontinencie seniorov, zamestnankyne sa oboznámili s aplikačnými metódami ošetrovania chronických rán a bližšie spoznali kompresívnu terapiu. Aj takouto formou zlepšujeme kvalitu poskytovaných služieb pre našich prijímateľov sociálnej služby.
  2008 © created by webarranger.com