Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Športová spolupráca pokračuje

  Aj tento rok na nás nezabudli študenti z Katedry telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica s PaeDr. Palovičovou, PhD. a prišli si s našimi prijímateľmi sociálnej služby nielen zašportovať, ale aj zasúťažiť a precvičiť svoje zručnosti.
  2008 © created by webarranger.com