Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Terapie v dielničkách

  Veľmi vhodnou terapiou pre našich prijímateľov sociálnej služby sú pravidelné stretnutia v dielničkách, kde majú možnosť nielen nadväzovať nové kontakty, ale v spolupráci s dobrovoľníčkami si majú možnosť vyskúšať množstvo nových ručných prác, ktoré doteraz nepoznali. Ide o výrobu jednoduchých predmetov z papiera, tkaných látok alebo z prírodných materiálov. O tom, akí sú šikovní, svedčia tieto fotografie.
  2008 © created by webarranger.com