Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Týždeň mozgu v DD a DSS Senium

  Tento rok sme sa rozhodli podporiť verejné povedomie vo výskume mozgu netradičným spôsobom. Spojili sme tri vekové kategórie – žiakov zo ZŠ Trieda SNP, vysokoškolských študentov z UMB Banská Bystrica a našich prijímateľov sociálnej služby - seniorov, aby spoločne prežili pekné a veselé chvíle pri tréningu pamäte. Zaujali sme ich prednáškou o Alzheimerovej chorobe, prostredníctvom pripravených pracovných listov si vyskúšali svoje vedomosti a kognitívne funkcie a rôznymi spoločenskými hrami si potrápili „mozgové závity“. Celý týždeň sa niesol v duchu výroku Marka Twaina: „Sme tým, čo si pamätáme. Bez pamäte mizneme, prestávame existovať, naša minulosť je vymazaná...“ Preto je dôležité, aby sme robili veľa pre jej precvičovanie, posilňovanie a ochranu.
  2008 © created by webarranger.com