Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Týždeň dobrovoľníctva

  Naše zariadenie sa zapojilo od 16.-22.9.2015 do Týždňa dobrovoľníctva, ktoré zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva pod heslom Vyfarbi ho s nami. Poslaním Centra je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života, a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. Bez nároku na odmenu 69 dobrovoľníkov odpracovalo v prospech našej organizácie spolu 231 hodín, počas ktorých nám pomohli upraviť a vyčistiť záhradu a športovými, spoločenskými a kultúrnymi aktivitami spríjemnili voľné chvíle našim prijímateľom sociálnej služby. Zo srdca ďakujeme!
  2008 © created by webarranger.com