Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Spolupráca s ÚPSVR

  Naše zariadenie využíva pravidelne možnosť zamestnávať občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a cez príspevok z ÚPSVR SR zamestnávame viacero takýchto občanov. Okrem toho, že nám títo ľudia veľmi pri našej práci pomáhajú, získavame od ÚPSVR aj príspevok za podporu zamestnávania, za ktorý máme možnosť nakúpiť rôzne pomôcky na pracovnú terapiu. Vďaka tomu môžeme naďalej skvalitňovať poskytovanie našich služieb aj takouto formou.
  2008 © created by webarranger.com