Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Spolupráca s Centrom dobrovoľníctva

  Vďaka spolupráci s Centrom dobrovoľníctva sme aktívne prezentovali naše zariadenie v obchodnom centre Európa a snažili sa získať dobrovoľníkov, ktorí by navštevovali našich obyvateľov v domove a ktorí by rôznymi zaujímavými aktivitami spríjemňovali chvíle našich klientov. Práve prostredníctvom myšlienky Skúste niečo iné sme získali žiakov zo základnej škole na Spojovej ulici a zo Základnej školy Narnia, ktorí pravidelne prichádzajú do nášho domova, budujú si priateľstvá s našimi klientmi a nezištne nám pomáhajú. Rodičia môžu byť právom hrdí na svoje deti, ktoré takto zmysluplne dokážu tráviť svoj voľný čas.
  2008 © created by webarranger.com