Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Mikulášsky športový deň

  Mikulášsky športový deň – Mladí budúci tréneri a zdatní športovci z Katedry telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica pod vedením PaeDr. Palovičovej, PhD. navštevovali naše zariadenie celý školský rok. Počas semestra v rámci predmetu Teória a didaktika rekreačného športu realizovali rôzne športovo-rekreačné aktivity. Na záver semestra zorganizovali veselú Olympiádu seniorov, kde každý účastník dostal zaujímavé a praktické ceny, ktoré študenti získali od sponzorov. A nielen to, keďže bolo akurát Mikuláša, nechýbala veselá zábava, tanec a smiech. Ďakujeme !
  2008 © created by webarranger.com