Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Deň matiek

  V máji sme si pripomenuli sviatok matiek. Veľmi pekné kultúrne vystúpenie si pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravil Univerzitný súbor Mladosť, ktorý pôsobí pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spevom a tancom s nami oslávili nielen všetky mamičky, ale aj symbol mesiaca máj – lásku.
  2008 © created by webarranger.com