Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Chyť úsmev do dlaní

  Krásny projekt sa nám podaril v spolupráci s OZ KOMPAS, ktorý spojil tri generácie – detí a mládež, dospelých i seniorov, podporil prirodzený talent a vnímavosť všetkých zapojených na celospoločenskú tému aktívneho starnutia. Zámerom bolo skrášliť priestory chodieb a izbičiek v DD a DSS pozitívnymi farebnými obrázkami, motivovať mladých, aby nezabúdali na svojich starkých, na ľudí osamelých a všetkých, pre ktorých úsmev znamená veľa a je doslova liekom. Štyri mesiace realizačný tím Lea Englartová, Jakub a Terezka Žabkovci pripravovali vernisáž. Farebné obrazy ochotne namaľovali deti z MŠ Tulská, ZŠ Moskovská, ŠKD Slniečkovo pri ZŠ Moskovská, ZŠ Radvanská, ZŠ Narnia. Okrem zdravých sa zapojili i zdravotne znevýhodnení z OZ SPOSA BB, maľovali deti zo ŠZŠ Ďumbierska, pridali sa členovia OZ SANARE na podporu duševného zdravia. Obohatením výstavy sú i práce seniorov z Univerzity 3.veku UMB, odbor kresba a maľba, ukážková bola medzigeneračná spolupráca Klubu mladých komunitných dobrovoľníkov s členkou OZ BBOS, 221 obrázkov je osobným pozdravom, ktorý denne klientom a pracovníkom DSS bude pripomínať, že na ich životoch a náročnej sociálnej práci niekomu neznámemu záleží. Nad vernisážou a celým projektom prevzal záštitu predseda BBSK Ing. Ján Lunter.
  2008 © created by webarranger.com