Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Komunálna poisťovňa

  Aj tento rok pani riaditeľka Ing. Bibová spolu so svojimi kolegynkami nezištne zabezpečila pre našich prijímateľov sociálnej služby krásny predvianočný program. Deti zo ZŠ a MŠ Sielnica mali pripravené nádherné a náročné umelecké vystúpenie, ktorým potešili našich obyvateľov. Na záver nechýbala spoločná Tichá noc a odovzdanie vianočných balíčkov.
  2008 © created by webarranger.com