Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Nadácia Pontis - Sme tu s vami!

  Aj tento rok sme mohli vďaka Nadácii Pontis zrealizovať deň dobrovoľníckych aktivít pod názvom Sme tu s vami! Dobrovoľníci z firiem ČSOB, Servier Slovensko s.r.o, CBRE s.r.o a Komunitné centrum Fončorda nám pomáhali skrášliť areál nášho domova. Odpracovali pre nás viac ako 100 hodín bez nároku na odmenu. Naši prijímatelia sociálnej služby majú teraz pekne upravený priestor na voľnočasové externé aktivity. Ďakujeme!
  2008 © created by webarranger.com