Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Sociálna rehabilitácia v DSS

  Naše zariadenie prevažne poskytuje sociálne služby seniorom. Do domova sociálnych služieb nám však postupne pribúdajú aj prijímatelia sociálnej služby, ktorí sú mladí dospelí, a tak musíme prispôsobiť ich sociálnu rehabilitáciu a zamerať ju na rozvoj pracovných zručností. Postupne zapájame „našich mladých“ do pracovných činností, ktoré ich bavia, učia sa novým aktivitám a hľadajú svoj zmysel života.
  2008 © created by webarranger.com