Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Spolupráca so ZŠ Narnia

  Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Narnia k nám pravidelne počas celého školského roka prichádzali do zariadenia a pomáhali našim prijímateľom sociálnej služby v rámci zmysluplného trávenia voľného času. Keďže o chvíľu začnú prázdniny, prišli sa s nami rozlúčiť. Spolu 72 žiakov upratovalo areál, prechádzali sa s našimi prijímateľmi po okolí, čítali im zaujímavé knižky, hrali sa spoločenské hry, a takýmto spôsobom strávili krásne popoludnie u nás. Ďakujeme !
  2008 © created by webarranger.com