Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Pomoc z ČSOB Leasing

  Vďaka pomoci od spoločnosti ČSOB Leasing sme získali darom 100 respirátorov a ďalšie pomôcky, ktoré určite pri našej práci využijeme. Veľké poďakovanie patrí regionálnemu riaditeľovi ČSOB Leasing p. Patrikovi Laškovi a jeho zamestnancom, ako aj Ing. Silvii Žabkovej – správkyni DD a DSS Senium za iniciatívu v tomto zmysluplnom projekte.
  2008 © created by webarranger.com