Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Aj my pomáhame iným

  Aj keď sú naši prijímatelia sociálnej služby odkázaní na pomoc iných, sú v spoločnosti ľudia, ktorí potrebujú pomoc ešte viac. Preto sme sa rozhodli podporiť peknú myšlienku, a zapojili sme sa do spolupráce s OZ KOMPAS - centrum rozvoja a Komunitným centrom Fončorda. V zimnom období prebieha v našom zariadení zbierka teplých zimných vecí a pomoci pre ľudí bez domova. Pozitívne ohlasy a rýchla reakcia verejnosti nás veľmi milo prekvapili, za 4 dni sme naplnili pátrovi Pavlovi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul plné auto oblečenia a potravín od občanov z Banskej Bystrice. V takejto zmysluplnej spolupráci chceme pokračovať aj naďalej.
  2008 © created by webarranger.com