Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Spolupráca s UMB Banská Bystrica

  Veľmi pekného uznania sa nám dostalo od Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Každoročne u nás absolvujú prax študenti a študentky z rôznych sociálnych odborov, a naši zamestnanci ich počas praxe sprevádzajú a pomáhajú im uplatňovať získané teoretické vedomosti v praxi. Tento rok sa univerzita rozhodla udeliť nám za to certifikát ako ocenenie a poďakovanie za partnerstvo v oblasti Spoločne pripravujeme pre prax. Zároveň sme boli uznaní ako špecializované výučbové zariadenie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  2008 © created by webarranger.com