Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Naša nová záhradka

  Našim pôvodným zámerom bolo zrekonštruovať nevyužívaný pozemok na oddychovo relaxačnú zónu. Potom však prišla ponuka zúčastniť sa projektu Klíma nás spája, ktorú finančne podporila dm-drogerie markt Slovensko, a tak sme pod odborným vedením CEEV Živica začali s úpravou pozemku prihliadajúc na ochranu prírody a klimatické zmeny. S úpravou terénu a s výsadbou nám pomohli dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Všetky rastlinky sú medonosné, dlažba je len zatrávňovacia a oddychové zóny sú ochladzované tieniacimi plachtami. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj vedúci oddelenia sociálnych služieb BBSK JUDr. Michalský, ktorý vyzdvihol, že aj napriek ťažkým a zložitým časom zariadenie DD a DSS Senium vytvára bezpečné a príjemné prostredie nielen pre svojich prijímateľov sociálnych služieb, ale aj pre ich blízkych a známych. Nechýbal ani náš stály dobrovoľník Vladko Strmeň so svojou harmonikou. Súčasná doba priniesla veľa obmedzení a problémov. Napriek tomu sa v zariadení dokážeme tešiť aj z maličkostí – z kvietkov, motýľov, vtáčikov. Veríme, že život je aj naďalej krásny a treba ho vedieť stále žiť. Ďakujeme za spoluprácu, dobrovoľnícku činnosť a finančnú podporu: CEEV Živica, dm-drogerie markt Slovensko, OZ KOMPAS-centrum rozvoja, Mgr. Gane Guitcheve a všetkým zamestnancom a klientom, ktorí sa spolupodieľali na celom projekte.
  2008 © created by webarranger.com