Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Beseda o SNP

  Pána Strmeňa vnímame v našom zariadení skôr ako dobrovoľníka, ktorý príde rád zahrať na svojej harmonike pri rôznych príležitostiach. Dnešný deň bol však výnimočný, prišiel v slávnostnej uniforme, a ako bývalý partizán a účastník protifašistického odboja nám veľmi zaujímavým spôsobom porozprával pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania vojnové príhody. Prijímateľov sociálnej služby zaujali aj jeho všetky vyznamenania a medaily od vládnych predstaviteľov.
  2008 © created by webarranger.com