Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Aj my chceme žiť v bezpečí

  Pod týmto názvom sa nám podarilo zrealizovať projekt v DSS Prameň v týždennom pobyte. Cieľom projektu bolo skvalitniť život prijímateľom sociálnej služby, aby žili bezpečne, mali väčšie rozhodovanie a samostatnosť. Zakúpili a nainštalovali sme bezpečnostný bezdrôtový signalizačný systém tak, aby mali sami možnosť jednoducho a rýchlo privolať si pomoc v prípade potreby. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.
  2008 © created by webarranger.com