Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Spolupráca s OZ KOMPAS - centrum rozvoja

  Napriek corona časom (alebo práve preto) pokračujeme s externými dobrovoľníkmi v rámci iniciatívy OZ KOMPAS - centrum rozvoja v projekte "Viac zelene do domova pre seniorov". Vďaka tejto kvietkovej dlhodobej výzve sa rozvinula pekná spolupráca v miestnej komunite. Darované rastliny skrášľujú spoločné priestory, vestibul, prechodové chodby, spoločenské miestnosti, jedáleň i izbičky klientov a sú zdrojom zdravej a pozitívnejšej atmosféry a nálady. Klienti aj personál sa o rastliny pravidelne staráme a rastlinky, ktoré vnútri momentálne zimujú, čoskoro presunieme do exteriéru do našich záhradných vnútroblokov.
  2008 © created by webarranger.com