Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Koľko lásky sa zmestí do krabice

  Aj v tomto roku sa našli dobrí ľudia, ktorí pripravili vianočné darčeky pre našich prijímateľov sociálnej služby. Niektorí ľudia sa rozhodli aj v rámci svojich firiem do výzvy zapojiť, vďaka patrí zamestnancom ÚPSVR z Banskej Bystrice, učiteľom, žiakom a ich rodičom zo ZŠ SNP 20 a zo ZŠ Narnia. Krásne zabalené darčeky v spolupráci s koordinátorkou akcie Jankou Berkovou putovali priamo do rúk dojatých a natešených prijímateľov sociálnej služby. Ďakujeme všetkým zúčastneným!
  2008 © created by webarranger.com