Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Vianočná pošta zo ZŠ Trieda SNP 20

  Vianočné časy posilňujú myšlienku brať ohľad na druhých a vážiť si posolstvo, ktoré nám v životoch zanechali starší. V tomto duchu sa počas decembra rozhodli pracovať aj žiaci zo ZŠ Trieda SNP 20. V rámci slohu napísali žiaci pod vedením Mgr. Petry Filipovej a Mgr. Jany Korimovej listy našim seniorom, aby im popriali čo najkrajšie prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do ďalších rokov. S našim domovom škola spolupracuje aj v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pod vedením Mgr. Máji El Hajry, keď žiaci svojou láskou naplnili až 10 krabíc. Projekty boli zavŕšené spoločným stretnutím pri benefičnom predaji medovníkov v priestoroch školy, kde riaditeľ školy odovzdal zásielku vianočnej pošty riaditeľke nášho zariadenia.
  2008 © created by webarranger.com