Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Pomáhame SPPolu

  V rámci projektu Svetlo-Pomoc-Potreba sme získali nový germicídny žiarič a čističku vzduchu, ktoré využijeme v boji proti COVID-19. Tento špecializovaný zdravotnícky materiál nám zabezpečí kvalitné žiarenie priestorov a čistenie vzduchu najmä na izbách imobilných prijímateľov sociálnej služby, pretože sa dajú využiť aj v prítomnosti ľudí. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP, za čo im zo srdca a úprimne ďakujeme.
  2008 © created by webarranger.com