Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Omša na Starých Horách

  Krásne stretnutie pripravili duchovní z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici pre našich veriacich prijímateľov sociálnej služby na Starých Horách. Staré Hory sú mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne uznávané mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta desaťtisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Naši prijímatelia sociálnej služby sa tu stretli s mladými veriacimi, páter Pavol a páter Mykola odslúžili sv. omšu, spoločne sa modlili ruženec a veriaci mali možnosť pristúpiť k svätej spovedi, ktorú tu s veľkou ochotou slúžili prítomní kňazi. Na záver ešte malé občerstvenie a ochutnávka vody z prameňa Studničky, ktorá podľa legendy v 19. storočí uzdravila vtedajšieho farára Mateja Hrivňáka.
  2008 © created by webarranger.com