Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Návšteva v DSS Prameň

  Pri príležitosti 60 výročia vzniku strediska Prameň si klienti pripravili nádherný vianočný program, ktorého sa zúčastnili aj klienti zo strediska Senium. Tieto krásne vzájomné vzťahy len umocnili priateľstvo a vzájomnú pomoc medzi jednotlivými strediskami, klienti zo Senia mali možnosť zoznámiť sa nielen s klientmi z Prameňa, ale aj s novými priestormi a prevádzkou.
  2008 © created by webarranger.com