Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Férová nadácia O2 pomáha

  „My s vami, vy s nami“ je projekt dobrovoľníkov O2 a zapojených partnerov z miestnej komunity sídliska Fončorda, ktorí nám pomohli pri revitalizácii doteraz nevyužívaného vnútrobloku v DD a DSS Senium v Banskej Bystrici. Priestor má potenciál byť pocitovo a vizuálne príjemným miestom zmysluplného trávenia voľného času klientov - nielen pasívne pri oddychu, ale aj ako pracovná terapia (starostlivosť o záhradku a vyvýšené záhony ako súčasť denného režimu klientov a narušenie stereotypu), byť zaujímavým miestom pre rôznorodé stretnutia s rodinami, priateľmi, návštevníkmi DD a DSS a tiež s dobrovoľníkmi, ktorí sem pravidelne chodievajú, a budú sa chcieť opakovane vracať. Realizáciou projektu získala záhrada nové funkčné využitie, zvýšila sa kvalita spoločného spolunažívania, spolupráce a aktívnejšieho medzigeneračného dialógu na sídlisku.
  2008 © created by webarranger.com