Najbohatší je ten človek, ktorý obohacuje druhých.

SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

 • O nás
 • Služby
 • Aktivity
 • Zo života klientov
 • Galeria
 • Jilemnického 48
  974 04  Banská Bystrica


  Tel.: 048 / 470 14 10
  Fax.: 048 / 470 14 55
  E-mail:
  riaditel@ddsenium.sk EN ISO 9001:2015 dobrovolnictvo
  

  Buďme znovu všetci spolu

  „Buďme znovu všetci spolu“ je názov projektu, ktorý sme zrealizovali vďaka podpore Nadácie Henkel v štvrtom ročníku grantového programu s názvom Henkel Slovensko seniorom. Cieľom programu je riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, ako aj stálych dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Našim cieľom bolo, aby sa seniori opätovne zapojili do spoločenského života, aby neboli sociálne izolovaní na svojich izbách, ale aby spoločne trávili voľné chvíle medzi ostatnými. A tak vďaka kúpe nových športovo didaktických pomôcok si spolu s dobrovoľníkmi zašportovali, zabavili sa a zasúťažili si v rôznych športových aktivitách.
  2008 © created by webarranger.com